De Kaart van ’23

De Kaart van '23 was een groot succes, jullie stuurden maar liefst 46 plaatsen die samen één grote kaart vormen! De kaart is hieronder te zien, maar ook als print te bestellen via de shop van het Institute of Cartopology. Alle deelnemers ontvangen hun fragment van de handgetekende deel per post.

Een fijn 2024 gewenst!

→ Geef jouw belangrijkste plek van 2023 door en doneer €12,50

→ Wees welkom tussen kerst en oud & nieuw wanneer Marlies Vermeulen van het IoC jouw plek op de kaart tekent

→ Ontvang een uniek deel van de handgetekende kaart met nieuwjaarswens in de brievenbus

→ De helft van je donatie gaat direct naar de Kilian Jornet Foundation, zij zorgen wereldwijd voor behoud en herstel
van kwetsbare ecosystemen in berggebieden.

De laatste dagen van december zijn een moment van terugblikken en elkaar het beste wensen voor de komende periode. Ook bij het Institute of Cartopology zijn we benieuwd naar jouw belangrijkste en mooiste momenten van 2023. Help je mee met het maken van de Kaart van ’23?

Wat was voor jou dé plek van 2023?

Van 1 november tot 29 december kunnen beschrijvingen (ter plaatse, als audio of geschreven tekst) van plaatsen die voor jou doorslaggevend zijn geweest in 2023 worden ingeleverd. Dit kost €12,50 per bijdrage. 50% van die bijdrage komt ten goede van de Kilian Jornet Foundation*. Daarbij ontvang je een uniek handgetekend deel van ‘De Kaart van ’23 in je brievenbus na afloop van de actie.

Bijvoorbeeld, het pad dat ik iedere ochtend al hardlopend neem, langs de bosrand met zicht op het ziekenhuis. In de lente haalt de zon me in, in de winter komt ze telkens maar later van achter de Lousberg tevoorschijn. Iedere keer denk ik: de zon doet ook weer mee vandaag! 

Alle beschrijvingen worden zorgvuldig verzameld. Hoe meer, hoe beter. Op 27, 28 en 29 december worden alle inzendingen in kaart gebracht tot één grote Kaart van ‘23. Dit gebeurt in het Marie Paradis Atelier van het Institute of Cartopology in Vaals. De groeiende kaart zal te bezichtigen zijn zodat we elkaars dierbare en waardevolle plekken van ’23 kunnen delen. Om alle andere dagen van het jaar niet cynisch te worden, elkaar niet uit het oog te verliezen en daadkracht te blijven houden. Gedurende deze drie dagen is Aon d’n Hujel, het bergcafé van het Institute of Cartopology, geopend. Kom kijken hoe de kaart getekend wordt! Je ontmoet er andere donateurs, drinkt er een warme chocomel en eet er iets lekkers. Ook hiervan gaat 50% van de opbrengst naar de ‘Kilian Jornet Foundation’. 

Op 29 december is de kaart af en wordt deze in stukken verdeeld: in evenveel delen als er donateurs zijn. Iedereen die een plek heeft gedoneerd krijgt een stukje van de grote kaart in de vorm van een unieke postkaart in de bus. Met de beste wensen voor 2024. 

*The main mission of the Kilian Jornet Foundation is the preservation of mountains and their environment. See www.kilianjornetfoundation.org. More info about 'The Map of '23:
Remy Kroese, info@cartopology.institute, +31(0)6 19 90 88 19

(English)

The last days of December are a time for looking back and wishing each other well for the period ahead. At the Institute of Cartopology, we are also curious to hear about your most important and beautiful moments of 2023. Will you help create the Map of ‘23?
What was the place of 2023 for you?
From November 1st to December 29th, descriptions (in situ, as audio or written text) of places that were decisive for you in 2023 can be submitted. This costs €12.50 per contribution. 50% of that contribution will be donated to the Kilian Jornet Foundation*. Additionally, you will receive a unique hand-drawn part of ‘The Map of ’23 in your letterbox after the action ends.
For example, the path I take every morning while running, along the edge of the forest overlooking the hospital. In spring the sun catches up with me, in winter it emerges from behind the Lousberg only later and later. Every time I think: the sun is also participating again today! 
All descriptions are carefully collected. The more the better. On 27, 28 and 29 December, all entries will be mapped into one big Map of ‘23. This will take place at the Marie Paradis Atelier of the Institute of Cartopology in Vaals. The growing map will be on display so that we can share each other’s treasured and precious places of ‘23. During these three days, Aon d’n Hujel, the Institute of Cartopology’s mountain café, will be open. Come and watch the map being drawn! You will meet other contributors there, drink a hot chocolate and eat something tasty. Again, 50% of the proceeds will go to the ‘Kilian Jornet Foundation’. 
On the 29th of December, the map will be finished and divided into pieces: into as many parts as there are donors. Everyone who has donated a place will receive a piece of the big map in the form of a unique postcard in their letterbox. With best wishes for 2024. 
 
1
    Your Backpack
    Disclaimer - Cartopology.Institute
    Qty: 1
    Price: 0.00